centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=532" title="دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ" target="_blank"دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ/a/strong/centerpموضوع طرح : strongپرورش شترمرغ/strong نوع تولیدات : شترمرغ تعداد شاغلین : 12 نفر/p p/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2527 title=britain-ostrich-chicks src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/britain-ostrich-chicks.jpg alt=پرورش جوجه شترمرغ width=267 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/britain-ostrich-chicks.jpg 267w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/britain-ostrich-chicks-200x300.jpg 200w sizes=(max-width: 267px) 100vw, 267px //p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2528 title=Ostrich-6 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Ostrich-6.jpg alt=دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ width=400 height=361 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Ostrich-6.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Ostrich-6-300x270.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=532"دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=532"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
X