centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=370" title="دانلود طرح توجیهی سرکه صنعتی" target="_blank"دانلود طرح توجیهی سرکه صنعتی/a/strong/centerpموضوع طرح : strongتولید سرکه صنعتی/strong نوع تولیدات وظرفیت : سرکه صنعتی 1500 تن درسال تعداد شاغلین : 24 نفر/p p/p p/p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=370"دانلود طرح توجیهی سرکه صنعتی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=370"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
X