centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=372" title="دانلود طرح توجیهی کابل فشار قوی" target="_blank"دانلود طرح توجیهی کابل فشار قوی/a/strong/centerpموضوع طرح : strongتولید کابل فشار قوی/strong نوع تولیدات و ظرفیت : کابل قشار قوی با ظرفیت 500 تن در سال تعداد شاغلین : 16 نفر/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2532 title=کابل فشار قوی High-voltage-cable src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable.jpg alt=کابل فشار قوی High-voltage-cable width=400 height=300 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2534 title=High-voltage-cable-1 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-1.jpg alt=ساخت کابل فشارقوی width=400 height=273 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-1.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-1-300x204.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=372"دانلود طرح توجیهی کابل فشار قوی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=372"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
X