centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=932" title="دانلود طرح توجیهی تولید پیچ و مهره" target="_blank"دانلود طرح توجیهی تولید پیچ و مهره/a/strong/centerpموضوع : strongتولید پیچ و مهره/strong/p pظرفیت : 1000 تن درسال/p pاشتغال زایی : 20 نفر/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2545 title=Bolts-1 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Bolts-1.jpg alt=دانلود طرح توجیهی پیچ مهره width=410 height=355 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Bolts-1.jpg 410w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Bolts-1-300x259.jpg 300w sizes=(max-width: 410px) 100vw, 410px //p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; روش تولید/p p#8211; جداول محاسبات هزینه ها/p p#8211; ابعاد اقتصادی طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=932"دانلود طرح توجیهی تولید پیچ و مهره/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=932"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
X