centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=374" title="دانلود طرح توجیهی تولید شکلات" target="_blank"دانلود طرح توجیهی تولید شکلات/a/strong/centerpموضوع طرح: strongتولید شکلات/strong ظرفیت اسمی تولیدات: 600 تن نوع تولیدات: شکلات و تافی اشتغال زایی: 18 نفر/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2540 title=شکلات CHOCOLATE src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHOCOLATE.jpg alt=شکلات width=400 height=218 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHOCOLATE.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHOCOLATE-300x163.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2541 title=CHERRY_CHOCOLATE src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE.jpg alt=دانلود طرح توجیهی شکلات width=400 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE-150x150.jpg 150w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE-300x300.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=374"دانلود طرح توجیهی تولید شکلات/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=374"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
X