centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6208" title="تماس‌های تلفنی برای حذف یارانه خانوار" target="_blank"تماس‌های تلفنی برای حذف یارانه خانوار/a/strong/centerp style=text-align: center;ادامه تماسهای تلفنی برای حذف یارانه خانوار/ سلامتی و داشتن ملک دلیل حذف یارانه نقدی/p div div div h1در واکنش به تماسهای کمیسیون ماده 10 صورت گرفت/h1 /div div h1انتقاد از شیوه استعلام برای حذف یارانه نقدی خانوار/ سلامتی و داشتن ملک دلیل حذف یارانه/h1 p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6209 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-1.jpg alt=yaraneh-tojihi-1 width=600 height=451 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-1.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-1-300x226.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p /div pکمیسیون ماده ۱۰ در تماس با یارانه بگیران دلایل حذف را گزارش و به آنها اعلام میکند که تا چند وقت دیگر یارانه نقدی آنها حذف خواهد شد./p /div blockquote p style=text-align: right;span id=nwstxtPicPane24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند/span/p /blockquote /div pبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارسکمیسیون ماده 10 در تماس با برخی شهروندان که یارانه آنها هنوز برقرار است اعلام کرد چون دارای ملک هستید احتمالا از ماه آینده یارانه شما حذف خواهد شد./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6210 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-2.jpg alt=yaraneh-tojihi-2 width=600 height=418 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-2.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-2-300x209.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p pبنابراین گزارشتماس گیرنده در ابتدا از شهروندان درخواست کدملی کرده و اعلام می کند که بنا به دلایلی شما از پرداخت یارانه نقدی حذف خواهید شد./p pبنا بر اظهارات کسانی که با آنها جهت حذف یارانه تماس گرفته شده است: شخص تماس گیرنده استدلال خود را از حذف یارانه بگیران در کمیسیون ماده 10 داشتن ملک عنوان می کند و می گوید طبق مصوبه مجلس قرار است 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و چون شما دارای ملک هستید و بیمار هم نیستید دولت نمی تواند به شما یارانه نقدی پرداخت کند./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6211 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-3.jpg alt=yaraneh-tojihi-3 width=600 height=418 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-3.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-3-300x209.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p pشیوه عجیب استعلام دارایی سرپرست خانوار/p pبر اساس این گزارش یک سرپرست خانوار دیگر که برای حذف یارانه با وی تماس گرفته شده بود به خبرنگار فارس گفت: یارانه خانواده من یک بار قطع شده بود که اعتراض کردم و برقرار شد و مجددا از کمیسیون ماده10 برای قطع یارانه با من تماس گرفتند./p p/p pimg class=size-full wp-image-6212 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-4.jpg alt=yaraneh-tojihi-4 width=600 height=418 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-4.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-4-300x209.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p p/p pوی شیوه اتعلام دارایی افراد و احراز هویت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: مثلا شماره ملی من را خواندند و گفتند ۳ رقم آخر را خودم بگویم و بعد پرسیدند اطلاعات درآمد و داراییهایم را بگویم./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6213 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-5.jpg alt=yaraneh-tojihi-5 width=616 height=434 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-5.jpg 616w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-5-300x211.jpg 300w sizes=(max-width: 616px) 100vw, 616px //p pوی با بیان اینکه چه تضمینی وجود دارد از این روش اطلاعات افراد مورد سوء استفاده قرار نگیرد افزود: من حاضر نشدم اطلاعاتم را بدهم و اپراتور وارد مذاکره شد و گفت وضعیت داراییام را می خواند و من بگویم تایید می کنم یا نه. وقتی در این باره هم همکاری نکردند گفتند به دلیل عدم همکاری یارانه ام قطع می شود./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6214 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-6.jpg alt=yaraneh-tojihi-6 width=400 height=290 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-6.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-6-300x218.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p pاین سرپرست خانوار افزود: این در حالی است که ممکن است افراد از روی عجز و ناچاری اططلاعاتشان را بدهند در حالی که این روش صحیح نیست./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6215 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-7.jpg alt=yaraneh-tojihi-7 width=273 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-7.jpg 273w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-7-205x300.jpg 205w sizes=(max-width: 273px) 100vw, 273px //p p style=text-align: center; p style=text-align: right;منبع خبر : a href=http://www.tojihi.com//توجیهی دات کام/a/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6208"تماس‌های تلفنی برای حذف یارانه خانوار/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6208"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
X