centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6354" title="سرمایه‌گذاری چیست؟" target="_blank"سرمایه‌گذاری چیست؟/a/strong/centerpstrongسرمایهگذاری/strong(به انگلیسی: investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با strongانتظار سود/strong از آن است. به طور دقیق تر سرمایهگذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائیهای دیگر به منظور منفعت برگشت های سودمند و مفید در قالب بهره سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. strongسرمایهگذاری/strong وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است. در علم اقتصاد سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمیشود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را میخرد و پیشبینی میکند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد./p figure id=attachment_6356 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6356 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/investors.jpg alt=سرمایه گذاری width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/investors.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/investors-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textسرمایه گذاری/figcaption/figure pسرمایهگذاری در بسیاری ناحیههای اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب و کار یا دارائی و مالیه اعم از خانوادهها بنگاه ها یا دولت ها مورد بحث قرار میگیرد. یک سرمایهگذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی بعد از تجزیه و تحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه وسیله یا دارائی مثل مال کالا ذخیره اوراق قرضه مشتقات مالی(برای نمونه آتیهها و انتخابها) یا دارائی خارجی نام گذاری شده در پول خارجی که سطحی از ریسک معین میکند و امکان برگشت های تولید را در یک دوره از زمان فراهم میکند. سرمایهگذاری با ریسک کمتر از جمع عمومی رخ میدهد. سرمایهگذاری که کاملاً تحلیل شده نباشد می تواند ریسک آن زیاد باشد نسبت به سرمایهگذاری مالک زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست./p figure id=attachment_6358 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6358 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/great-investors.jpg alt=investors width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/great-investors.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/great-investors-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textinvestors/figcaption/figure pدر تئوری اقتصاد یا در اقتصاد کلان سرمایهگذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد زمان است که مصرف نمیشوند اما برای تولید در آینده استفاده میشوند برای نمونه شامل راه آهن یا ساختمان کارخانه. سرمایهگذاری در سرمایه انسانی شامل emهزینههای آموزش/em بیشتر یا تمرین روی کار است./p figure id=attachment_6359 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6359 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-eggs.jpg alt=سبد سرمایه گذاری width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-eggs.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-eggs-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textسبد سرمایه گذاری/figcaption/figure pنمونه ساده از تنوع سازی در سرمایه گذاری بوسیله ضربالمثل همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذاریدیعنیهمه سرمایه خود را یکجا به خطر نیاندازید. همه تخم مرغ ها در یک سبد میشکنند. جایگاه هر تخم مرغ در یک سبد متفاوت تنوع بیشتری دارد. ریسک بیشتری برای ازدست دادن یک تخم مرغ وجود دارد اما ریسک کمتری برای ازدست دادن همه آنها است./p figure id=attachment_6360 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6360 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest.jpg alt=invest width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textinvest/figcaption/figure centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6354"سرمایه‌گذاری چیست؟/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6354"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
X