centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6363" title="نقطه سربه‌سر چیست؟" target="_blank"نقطه سربه‌سر چیست؟/a/strong/centerpbنقطه سربهسر/b یا bنقطه سربهسری(Break-even)/b اصطلاحی است که برای بررسی ارتباط میزان تولید یک بنگاه اقتصادی با میزان سودآوری آن به کار میرود. نقطه سربهسر میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان میدهد که در آن میزان هزینهها با میزان درآمدها برابر میشود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود میکند و نه زیان. اگر تولید بیشتر از نقطه سربهسر باشد بنگاه سود خواهد برد و اگر کمتر باشد زیان خواهد دید. (a href=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1 target=_blankویکی پدیا/a)/p p/p p/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6363"نقطه سربه‌سر چیست؟/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6363"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
X