centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6200" title="فرم طرح توجیهی" target="_blank"فرم طرح توجیهی/a/strong/centerp style=text-align: center;فرم طرح توجیهی/p figure id=attachment_6201 style=width: 500px class=wp-caption aligncentera href=http://www.tojihi.com/?p=6200img class=wp-image-6201 size-full src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/فرم-طرح-توجیهی.jpg alt=فرم-طرح-توجیهی width=500 height=375 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/فرم-طرح-توجیهی.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/فرم-طرح-توجیهی-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px //afigcaption class=wp-caption-textفرم-طرح-توجیهی/figcaption/figure p style=text-align: right;چکیده طرح موقعیت طرح استان شهرستان موقعیت پروژه دسترسی به زیرساختها مشخصات فنی طرح: محصول صنعتفن آوری نیازهای طرح فضا و زیرساخت های مورد نیاز تجهیزات و ماشین آلات مواد اولیه و قطعات واسطه مدیریت و منابع انسانی مالکیت و مجوزهای قانونی مالکیت زمین مالکیت معنوی و امتیازها مجوزهای قانونی الزامات و محدودیت های قانونی و محیطی بررسی بازار و رقابت معرفی بازار هدف معرفی شاخص های رقابتی محصول و بازار مدل تجاری و بازاریابی پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرای طرح برنامه مالی پروژه برآورد هزینه ها برآورد درآمدها جریان نقدینگی پروژه ترازنامه برآوردی مدت زمان بهره برداری پروژه تحلیل نقطه سر به سری تحلیل هزینه فایده انجام آنالیز حساسیت پروژه جمع بندی برآورد تغییرات نرخ ارز در دوره اجرای پروژه نیازهای سرمایه ای روش تامین و تضامین سرمایه مورد نیاز تضامین مالی نحوه تامین سرمایه مورد نیاز زمان بازگشت سرمایه/p figure id=attachment_6203 style=width: 500px class=wp-caption aligncentera href=http://www.tojihi.com/?p=6200img class=wp-image-6203 size-full src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/طرح-توجیهی.jpg alt=طرح-توجیهی width=500 height=375 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/طرح-توجیهی.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/طرح-توجیهی-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px //afigcaption class=wp-caption-textطرح-توجیهی/figcaption/figure p style=text-align: right; centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6200"فرم طرح توجیهی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6200"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6195" title="فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی" target="_blank"فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی/a/strong/centerp style=text-align: center;strongفرم پیشنهادیه طرح پژوهشی/strong/p p style=text-align: center;strong (طرح کلان ملی)/strong/p figure id=attachment_6197 style=width: 500px class=wp-caption aligncentera href=http://www.tojihi.com/?p=6195img class=wp-image-6197 size-full src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-tojihi.jpg alt=فرم پیشنهاد طرح پژوهشی width=500 height=375 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-tojihi.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-tojihi-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px //afigcaption class=wp-caption-textفرم پیشنهاد طرح پژوهشی/figcaption/figure p/p pپژوهش بنیادی پژوهشی است که بدون توجه به کاربردهای علمی و به منظور گسترش مرزهای دانش یا فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام میشود. پژوهش توسعهای هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود و حاصل از پژوهش یا تجربه است که به منظور تولید مواد فراوردهها ابزار فرایندها و یا به منظور توصیف طبقهبندی و بهکارگیری روشهای جدید بهکرد آنها صورت میگیرد. پژوهش کاربردی هر نوع کاوش بدیع به منظور کسب دانش علمی و فنی جدیدی است که برای آن کاربرد ویژهای درنظر گرفته شود و متقاضی مشخصی داشته باشد./p figure id=attachment_6198 style=width: 500px class=wp-caption aligncentera href=http://www.tojihi.com/?p=6195img class=wp-image-6198 size-full src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-plan-tojihi.jpg alt=business-plan width=500 height=375 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-plan-tojihi.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-plan-tojihi-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px //afigcaption class=wp-caption-textbusiness-plan/figcaption/figure pراهنمای ارائه و اجرای طرح پژوهشی 1-خلاصه روند بررسی پیشنهادیۀ طرحهای پژوهشی بدین ترتیب است. براین اساس این فرم پیشنهادیه پس از تکمیل جهت بررسی و طی مراحل تصویب دبیرخانۀ شورای عالی عنف به معاونت پژوهشی مرکز تحویل شود. الف- تکمیل وارائه پیش نویس طرح پیشنهادی به مرکز جهت بررسی وانجام تغییرات احتمالی ب- تصویب موضوع در کمیسیون مربوطه ج- ارائه طرح مصوب به شورای عالی عتف جهت ادامه روند بررسی د- اعلام به مجری و مقدمات قرارداد 2-در مواردی که اجرای طرح مستلزم همکاری سایرسازمانهاست طرح دهنده بایستی قبلاً موافقت همکاری سازمانهای مربوطه را کسب و اعلام نماید. 3-کلیه طرحهایی که پس ازتصویب در کمیسیون براساس قراردادی که بین مرکز و مجری طرح منعقد میشود قابل اجراست و از تسهیلات علمی مالی و اداری مرکز برخوردار خواهد شد. 4-مجری طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار در فواصل زمانی تعیین شده در قرارداد میباشد. 5-چنانچه انجام طرح پژوهشی در مرحلهای از پیشرفت آن (اعم ازاینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد) منجر به کشف یا اختراع و یا تحصیل حقوقی شود مجری طرح موظف است مراتب را کتباً به معاونت پژوهشی مرکز اطلاع دهد. حقوق فوقالذکرکه دراثر اجرای طرح تحقیقاتی ایجاد گردیده است طبق قرارداد عمل خواهد شد. 6- مجری طرح موظف به انتشار نتایج حاصله در داخل و یا خارج از کشور باذکرحمایت مالی و همکاری مرکز در مجلات معتبر میباشد. 7- چنانچه مجری در هر مرحله از اجرای طرح از ادامه آن منصرف گردد برابر قرارداد منعقد عمل خواهد شد. 9- کلیه تجهیزات و لوازم غیر مصرفی که از محل اعتبار پژوهشی تهیه میشود متعلق به مرکز است و برای انجام طرح تحقیقاتی در اختیار پژوهشگر قرار میگیرد و پس از اجرای طرح طبق قرارداد عمل خواهد شد. 10- در صورتیکه قراردادی درمورد تجهیزات و لوازم و موادی که از محل اعتبار پژوهشی تهیه شده است بین پژوهشگر و سازمانهای دیگر و مرکز منعقد شده باشد مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 11- در صورتیکه هریک از بندهای 1و2و3و#8230; رعایت نشود بررسی طرح ممکن نبوده و مسئولیتی ازاین بابت متوجه مرکز نمیباشد./p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6195"فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6195"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6516" title="دانلود پوسته فروشگاه آنلاین یک وی پی" target="_blank"دانلود پوسته فروشگاه آنلاین یک وی پی/a/strong/centerpپوسته فروشگاهی یک وی پی برای وردپرس طراحی شده است. به کمک این قالب شما قارد خواهید بود فایل های خود را هر فرمتی برای فروش قرار دهید. پروسه خرید بسیار آسان و فقط با یک کلیک صورت می گیرد. هیچ خبری از فرم و یا فرم مشخصات و نام و نام خانوادگی و هفت خوان رستم نیست. بعد از پرداخت بازدید کننده به سایت ارجاع داده می شود و در همان پست محصول لینک خود را دریافت می کند a href=http://1wp.ir/?p=289[ لینک تست خرید ]./a/p p/p figure id=attachment_197 class=wp-caption alignnonea href=http://1wp.ir/wp-content/uploads/2016/11/1wp.ir-wordpress-theme.jpgimg class=size-full wp-image-197 src=http://1wp.ir/wp-content/uploads/2016/11/1wp.ir-wordpress-theme.jpg sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px srcset=http://1wp.ir/wp-content/uploads/2016/11/1wp.ir-wordpress-theme.jpg 500w, http://1wp.ir/wp-content/uploads/2016/11/1wp.ir-wordpress-theme-150x150.jpg 150w, http://1wp.ir/wp-content/uploads/2016/11/1wp.ir-wordpress-theme-300x300.jpg 300w alt=1wp-ir-wordpress-theme width=500 height=500 //a/p figcaption class=wp-caption-text1wp-ir-wordpress-theme/figcaption /figure pدر وب سایت هایی که با پوسته یک وی پی ایجاد می شوند شما می توانید بدون محدودیت در کنار تمام مطالب و پست های مجله آنلاین یا با هر موضوع دیگری محصولات و فایل های خود را برای فروش قرار دهید. از امکانات این فروشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:/p p۱- نام و فولدر دانلود مخفی بوده و در لینک دانلود نمایش داده شده به بازدید کننده فایل تغییر نام داده می شود./p p۱- پنل مدیریت پیشرفته که در آن اطلاعات فروش امروز فروش روز گذشته و فروش ماه جاری و خلاصه ایی از آمار و ارقام فروشگاه را مشاهده کرد.(a href=http://1wp.ir/?p=189برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد پنل مدیریت فروشگاه اینجا کلیک کنید /a)/p p۲- برای دانلود فایلها علاوه بر اینکه امکان دانلود نامحدود وجود دارد ؛ امکان ایجاد محدودیت دفعات دانلود ( مثلا ۵ بار دانلود ) یا محدودیت در بازه زمانی پس از خرید ( ۱۰ روز پس از خرید ) و یا هر دو مورد ( ۵بار دانلود رد فاصله زمانی ۱۰ روز پس از خرید ) وجود دارد. بعد از اتمام دفعات دانلود و یا بازه زمانی دانلود لینک منقضی خواهد شد و فایل قابل دانلود نیست./p p۳- بعد از خرید هر فایل شناسه دانلودی در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت که طبق محدودیت تعریف شده قادر به دانلود فایل خواهد بود./p p۴- امکان ارسال جزئیات خرید شامل تاریخ خرید زمان خرید آپی خرید و لینک دانلود به ایمیل مشتری بلافاصله پس از خرید وجود دارد./p p۵- در پنل مدیریت فروشگاه علاوه بر خریدهای موفق خریدهای ناموفق هم با جزئیات کامل نمایش داده می شوند ./p p۶- ایجاد محصول در فروشگاه بسیار آسان بوده و همانند انتشار پست ساده در وردپرس می باشد./p p۷- این پوسته دارای فایل قالب جداگانه برای ایجاد تماس با ما می باشد که از تابع داخلی وردپرس (wp_mail) و یا با استفاده از (gmail) قادر به ارسال پیام برای مدیریت وب سایت خواهد بود./p p۸- تنظیمات ایجاد فروشگاه بسیار ساده بوده ودر ظرف چند دقیقه فروشگاه شما آماده می باشد.a href=http://1wp.ir/?p=193 برای آشنایی با تنظیمات فروشگاه اینجا کلیک کنید/a./p p۹-قابلیت ادامه دانلود یا resum برای دانلود فایل های با حجم زیاد/p p پوسته یک وی پی بلافاصله بعد از نصب قالب استفاده است و به جز تنظیماتی که در وب سایت به آن اشاره شد نیاز به هیچ چیز دیگری ندارد./p p مشاوره و در صورت نیاز نصب و راه اندازی رایگان می باشد./p p/p p/p pبرای مشاهده پنل کاربری می توانید از لینک زیر وارد سایت شوید و نحوه نمایش اطلاعات را مشاهده کنید:/p pstronga href=http://demo.1wp.ir/wp-adminhttp://demo.1wp.ir/wp-admin/a/strong/p pusername :demo.1wp.ir_user/p ppassword :demo.1wp.ir_pass/p p/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6516"دانلود پوسته فروشگاه آنلاین یک وی پی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6516"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6412" title="خوشبختی به قلم جی کی رولینگ" target="_blank"خوشبختی به قلم جی کی رولینگ/a/strong/centerp/p p/p pخوشبختی به قلم جی کی رولینگ/p pخالق مجموعه رمان های پرفروش هری پاتر نخستین کتاب از این مجموعه را زمانی نوشت که در غیاب همسرش و با مستمری بخور و نمیر دولت امرار معاش می کرد./p pرمانی که با یک ماشین تحریر دستی تایپ شده بود و 12 بار از سوی ناشران مختلف رد شد تا آن که سرانجام با پیشپرداخت ناچیز 1500 یورویی مورد پذیرش قرار گرفت./p pرمانی که بر پایه آن پرفروشترین مجموعه فیلم های تاریخ سینما ساخته شد . بررسی گیشه نشان می دهد که هشت گانه هری پاتر با احتساب نرخ تورم بالغ بر 7/7 میلیارد دلار فروش داشته ؛ فروشی که رولینگ را با ثروت 1 میلیارد دلار در زمرهی فهرست ثروتمندترین ها در آورد./p pهرچند که بذل و بخششهای افسانهای این نویسنده متعهد به خیریهها موجب شد تا نام او سرانجام از باشگاه میلیاردرها خارج شود./p pفلسفه زندگی این ثروتمندترین نویسنده دنیا شاید در جمله ای به زبان خودش نهفته باشد او می گوید:من به سخت کوشی و بخت و شانس باور دارم؛ به این صورت که اولی ما را به دومی میرساند./p pدر ادامه به توصیه های جی کی رولینگ برای موفقیت در کاروکسب اشاره می کنیم:1-شکست لولو خورخوره نیست رولینگ در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد گفت: #8220;فارغ از هر گونه تعارف باید بگویم که با هر متر و معیاری که حساب کنیم من در دوره ای تقریبا هفت ساله بعد از روز فارغ التحصیلی از دانشگاه؛ موجودی کاملا سرخورده و به معنی واقعی کلمه شکست خورده بودم. زندگی زناشویی فوقالعاده کوتاهم از هم پاشیده بود. بیکار بودم و با یک فرزند در بغلم ؛ مادری تنها بودم. هر چند سقفی بالای سرم داشتم اما به فجیعترین شکل ممکن زندگی فقیرانهای داشتم./p pمن مدافع سوءمدیریت به واسطه اتخاذ استراتژی های قمارگونه و ریسک پذیریهای غیر متعارفی که در نتیجه بی تدبیری در مدیریت ریسک به وجود می آید نیستم./p pاما اگر ایده ای به سرتان زد و یا محصولی جدید ابداع کردید جوری پیگیر آن شوید گویی که انگار چیزی برای از دست دادن ندارید.2-لیزری تمرکز کنید رولینگ نخستین رمان از مجموعه هری پاتر را زمانی نوشت که قطار منچستر به مقصد راه آهن کینگز کراس با تاخیر به حرکت درآمد. خالق هری پاتر آن لحظات را اینگونه توصیف می کند:/p pبه ناگهان ایدهی هری پاتر به ذهنم خطور کرد. نمی توانستم بگویم چرا و چگونه این اتفاق افتاد و چه چیزی باعث آن شد. اما پسرک عینکی و مدرسه جادوگری مثل تابلویی در ذهنم آویزان شده بودند. پسری که تا زمانی که دعوت نامه مدرسه جادوگری را نگرفته بود از قابلیتهای خود خبر نداشت. هیچ گاه در زندگی ام تا این حد ذوق زده نشده بودم/p pرولینگ با تمرکزی عجیب و غریب بر ایدهی به ظاهر ساده ی خود که ممکن است مانند آن برای همه پیش آمده باشد در ظرف 5 سال ؛ هفت مجموعه از هری پاتر را به رشته تالیف درآورد. و به این ترتیب به ایده خام خود پرو بال داد. او از همان روز اول متمرکز بر تولید رمان های خوش ساختی بود که عادتهای مطالعه کودکان و بلکه بزرگسالان را دستخوش تحول کرد./p p 3-اگر نسبت به کارتان شور و شوق ندارید همین حالا آن را ترک کنید. خالق هری پاتر مینویسد: من یک شخص فوقالعاده خوش شانس هستم که کاری را می کنم که به آن عشق میورزم و هیچ چیز را در دنیا به آن ترجیح نمی دهم. مطمینم که همیشه یک نویسنده خواهم بود.پرداختن به کاری که آن را دوست دارید موجب می شود که تلاش بیشتری به خرج دهید . به علاوه اگر به کاری بپردازید که به آن مشتاق نیستید به احتمال فراوان در نهایت احساس نومیدی و سرخوردگی وجودتان را فراخواهد گرفت و سخت بتوانید به شادی بهرهور در زندگی خود دست یابید و حتی به ثروت برسید.4- ایمان داشته باشید/p pناشران هر بار رمان هری پاتر را به دلیل آن که بسیار طول و دراز بود رد کردند. اما خانم رولینگ به قدری به اثر خود باور داشت که تا لحظه چاپ شدنش دست از تلاش نکشیدچقدر به خودتان ایمان دارید؟ آیا می توانید با بروز چالشها ؛ روی باورها و ایمان خود استوار بمانید؟ شرایط سخت برای همه پیش می آید و اینجا ایمان قلبی است که مثل یک مخزن با سوخت انگیزه پر می شود./p p 5-نقزنها همیشه بهانه ای برای انتقاد دارند مجموعه هری پاتر به دلیل مضامین فرابشری و همینطور اشاره های خود به سحر و جادوگری در مظان اتهام و هجمه گروه های متعدد قرار داشته است به گونه ای که در برخی برهه ها این مجموعه کتاب و فیلم های مرتبط با آن از سطح مراکز عمومی جمع آوری و ضبط شده است. اگر در مسیر خود با انتقادی مواجه نشده اید؛ احتمالا راه را اشتباه آمده اید. واقعیت امر این است که هرکار انجام می دهیم خوب یا بد ؛ همیشه هستند کسانی که بهانه ای برای نفی آن داشته باشند.6-فرمان زندگی در دستان خود شماست تا کی می خواهید پدر و مادرتان را به دلیل آن که شما را در مسیری نادرست هدایت نکرده اند مقصر بدانید. واقعیت این است که از لحظه ای که بتوانید اولین تصمیم را برای زندگی تان بگیرید مسئولیت هر اتفاقی روی دوش خودتان خواهد بودوالدین ما تاروپود زندگی مان را شکل داده اند. و ما در طول مسیر رشد خود هرگاه با مساله ای مواجه شدیم و همینطور برای تامین نیازهای خود به کمک ها و رهنمودهای آنان وابسته بودیم. اما حالا همه چیز پای خودمان است و تنها این ما هستیم که باید مسئول اتفاقات زندگی مان باشیم.7- خیال بافی کنید آیا گمان می کنید که خیال بافی تنها منحصر به کودکان است؟ گذشته از این تمام ما کودکانی هستیم که تنها قد کشیده ایم. خیال پردازی غیر از آن که قابلیتی استثنایی برای تجسم چیزهایی است که شاید وجود ندارند؛ منبع تمام ابتکارات بشر است و خوشبختانه انسان قادر است که این قوه را پرورش دهدخیال پردازی همان توانمندی است که به ما اجازه می دهد تا با آدمهایی همدردی کنیم که تجربه ای مشترک با ایشان نداشتهایم.پس پرنده خیال خود را پرواز بده و بگذار به دوردستها برود و یک زندگی و جهان بهتر را در ذهن خود مجسم کن.8- دستاوردهای مادی برابر با شادکامی نیستند دست یافتن به شادکامی در گرو دانستن این است که زندگی چک لیستی از دستاوردها و داشته های مادی و دنیوی نیست. زندگی شما در دارایی هایتان خلاصه نمی شود.چه بسیار افرادی را در زندگی خود دیده اید که علیرغم موفقیتهای مادی گمشدهای به نام شادی در زندگی دارند. درک تفاوت میان شادی لحظه ای ناشی از دستاوردهای مادی و سعادت ماندگار تر قلبی اهمیت بسیاری دارد. سعادتی که با بخشش سخت کوشی و پندار گفتار و کردار نیک حاصل می شود./p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6412"خوشبختی به قلم جی کی رولینگ/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6412"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=374" title="دانلود طرح توجیهی تولید شکلات" target="_blank"دانلود طرح توجیهی تولید شکلات/a/strong/centerpموضوع طرح: strongتولید شکلات/strong ظرفیت اسمی تولیدات: 600 تن نوع تولیدات: شکلات و تافی اشتغال زایی: 18 نفر/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2540 title=شکلات CHOCOLATE src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHOCOLATE.jpg alt=شکلات width=400 height=218 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHOCOLATE.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHOCOLATE-300x163.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2541 title=CHERRY_CHOCOLATE src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE.jpg alt=دانلود طرح توجیهی شکلات width=400 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE-150x150.jpg 150w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/CHERRY_CHOCOLATE-300x300.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=374"دانلود طرح توجیهی تولید شکلات/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=374"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=932" title="دانلود طرح توجیهی تولید پیچ و مهره" target="_blank"دانلود طرح توجیهی تولید پیچ و مهره/a/strong/centerpموضوع : strongتولید پیچ و مهره/strong/p pظرفیت : 1000 تن درسال/p pاشتغال زایی : 20 نفر/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2545 title=Bolts-1 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Bolts-1.jpg alt=دانلود طرح توجیهی پیچ مهره width=410 height=355 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Bolts-1.jpg 410w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Bolts-1-300x259.jpg 300w sizes=(max-width: 410px) 100vw, 410px //p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; روش تولید/p p#8211; جداول محاسبات هزینه ها/p p#8211; ابعاد اقتصادی طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=932"دانلود طرح توجیهی تولید پیچ و مهره/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=932"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=372" title="دانلود طرح توجیهی کابل فشار قوی" target="_blank"دانلود طرح توجیهی کابل فشار قوی/a/strong/centerpموضوع طرح : strongتولید کابل فشار قوی/strong نوع تولیدات و ظرفیت : کابل قشار قوی با ظرفیت 500 تن در سال تعداد شاغلین : 16 نفر/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2532 title=کابل فشار قوی High-voltage-cable src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable.jpg alt=کابل فشار قوی High-voltage-cable width=400 height=300 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2534 title=High-voltage-cable-1 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-1.jpg alt=ساخت کابل فشارقوی width=400 height=273 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-1.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/High-voltage-cable-1-300x204.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=372"دانلود طرح توجیهی کابل فشار قوی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=372"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=370" title="دانلود طرح توجیهی سرکه صنعتی" target="_blank"دانلود طرح توجیهی سرکه صنعتی/a/strong/centerpموضوع طرح : strongتولید سرکه صنعتی/strong نوع تولیدات وظرفیت : سرکه صنعتی 1500 تن درسال تعداد شاغلین : 24 نفر/p p/p p/p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=370"دانلود طرح توجیهی سرکه صنعتی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=370"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=532" title="دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ" target="_blank"دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ/a/strong/centerpموضوع طرح : strongپرورش شترمرغ/strong نوع تولیدات : شترمرغ تعداد شاغلین : 12 نفر/p p/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2527 title=britain-ostrich-chicks src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/britain-ostrich-chicks.jpg alt=پرورش جوجه شترمرغ width=267 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/britain-ostrich-chicks.jpg 267w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/britain-ostrich-chicks-200x300.jpg 200w sizes=(max-width: 267px) 100vw, 267px //p pسرفصل و عناوین مطالب طرح توجیهی :/p p#8211; خلاصه طرح/p p#8211; مشخصات سرمایه گذاری طرح/p p#8211; معرفی محصول/p p#8211; فرآیند تولید/p p#8211; سرمایه گذاری ثابت طرح/p p#8211; محوطه سازی/p p#8211; ساختمان های مورد نیاز/p p#8211; تاسیسات و تجهیزات/p p#8211; هزینه ماشین آلات/p p#8211; هزینه وسایل آزمایشگاهی/p p#8211; هزینه وسایل نقلیه/p p#8211; هزینه های قبل از بهره برداری/p p#8211; جدول هزینه های ثابت طرح/p p#8211; جدول هزینه های جاری طرح/p p#8211; حقوق و دستمزد نیروی انسانی/p p#8211; هزینه سوخت و انرژی/p p#8211; هزینه استهلاک تعمیر و نگهداری/p p#8211; سرمایه در گردش/p p#8211; قیمت فروش/p p#8211; محاسبه نقطه سر به سر/p p#8211; محاسبه سود ویژه/p p#8211; محاسبه سود عملیاتی/p p#8211; دوره برگشت سرمایه/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2528 title=Ostrich-6 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Ostrich-6.jpg alt=دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ width=400 height=361 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Ostrich-6.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Ostrich-6-300x270.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=532"دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=532"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=828" title="دانلود طرح توجیهی آب معدنی ویتامینه" target="_blank"دانلود طرح توجیهی آب معدنی ویتامینه/a/strong/centerpنام محصول :strong آب معدنی ویتامینه/strong/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2551 title=Vitamin-Water2 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Vitamin-Water2.jpg alt=دانلود طرح توجیهی آب معدنی ویتامینه width=218 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Vitamin-Water2.jpg 218w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/Vitamin-Water2-163x300.jpg 163w sizes=(max-width: 218px) 100vw, 218px //p p#8211; کاربردهای آب معدنی غنی شده (ویتامین دار به همراه سایر افزودنی ها)/p p#8211; قیمت داخلی و جهانی محصول/p p#8211; روند تغییرات تکنولوژی تولید/p p#8211; مراحل تولید آب معدنی/p p#8211; بررسی بازار/p p#8211; تاریخچه صنعت آب معدنی در ایران/p p#8211; خلاصه طرح بررسی فنی و اقتصادی/p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-2552 title=mineral_water src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/mineral_water1.jpg alt=آب معدنی ویتامینه width=360 height=360 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/mineral_water1.jpg 360w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/mineral_water1-150x150.jpg 150w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2012/01/mineral_water1-300x300.jpg 300w sizes=(max-width: 360px) 100vw, 360px //p p/p p/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=828"دانلود طرح توجیهی آب معدنی ویتامینه/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=828"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
شنبه چهارم 10 1395
X